Bộ trang trí món ăn, men kem vẽ hoa Đào.

Giá:905,000

.
.
.
.