Bình Tỏi Công Đào dát vàng, men rạn H35.

Giá: 1,500,000

.
.
.
.