Bát Đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào, 26 món.

Giá:2,025,000

.
.
.
.