Ấm Trà Tử Sa nâu, đắp nổi cây Tùng

Giá: 420,000

.
.
.
.