Tượng Phật tọa thiền, Gốm Bát Tràng H60

Giá:3,000,000

.
.
.
.