fbpx
Ấm tích màu Lam, men Ngọc, vẽ hoa dây cổ.
.
.
.
.