ngũ phúc lâm môn

Ngũ Phúc Lâm Môn ý nghĩa và biểu tượng.

Ngũ Phúc Lâm Môn ý nghĩa và biểu tượng

Ngũ Phúc Lâm Môn có nghĩa: năm phúc lành cùng đến nhà. Ngũ Phúc bao gồm: Trường Thọ – Phú Quý – An Khanh – Hảo Đức – Thiện Chung. Bình Hút Lộc Ngũ Phúc kim tiền Gốm Sứ Bát Tràng mang đến nhiều điều lành cho gia chủ. 1. Ngũ Phúc Lâm Môn là gì? Ngũ là Năm. Phúc là Phúc phận, Phúc Lộc. Lâm có nghĩa là đến,

.
.
.
.