Mâm bồng Rồng Phượng đắp nổi, men rạn

Giá:400,0002,000,000

.
.
.
.