Làng Gốm cổ

Làng Gốm cổ xưa nhất Việt Nam

Làng Gốm cổ Việt Nam

A. Làng Gốm của miền châu thổ Sông Hồng hình thành và phát triển. Từ xa xưa, đồ gốm đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân ta. Gốm cổ Việt Nam với lịch sử lâu đời đã trở thành một loại hình nghệ thuật truyền thống mang tính dân gian đặc sắc. Khi nói đến gốm cổ, chúng ta không thể không nhắc đến 3 làng

.
.
.
.