Cuốn thư

Cuốn Thư là gì? Ý nghĩa của Cuốn Thư.

Cuốn thư là một tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu trưng rất lớn.

Cuốn Thư là gì? Cuốn Thư là một văn thư lưu trữ từ thời phong kiến. Thời đó, tất cả các sách vở hoặc những dữ liệu văn kiện cần ghi chép lại đều sử dụng cuốn thư. Cuốn Thư thường được làm tre, trúc (tạo thành từng mảnh, viết hoặc khắc chữ trên đó “Mộc Bản”) hoặc giấy thô sơ. Vì thời xưa chưa có những dụng cụ bảo

.
.
.
.