Bộ Trà Gốm Hồng Sa Bát Tràng màu nâu.

Giá:760,000

.
.
.
.