Bộ Bát Đĩa Sứ men trắng, vẽ Hoa Sen xanh

Giá:2,285,000

.
.
.
.