Bát Hương Rồng, vuốt tay, men ngọc D16.

Giá:800,000

.
.
.
.