Bát Đĩa Sứ cao cấp Bát Tràng men hỏa biến.

Giá:2,635,000

.
.
.
.