Bát Đĩa Sứ Bát Tràng men hỏa biến 12 món.

Giá:955,000

.
.
.
.