Bát Đĩa Bát Tràng men xanh ngọc vẽ Đào Chuồn
.
.
.
.