Bát đĩa Bát Tràng men xanh ngọc vẽ Đào Chuồn.

Giá:1,775,000

.
.
.
.