Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Sen.

Giá:1,405,000

.
.
.
.