Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Sen xanh.

Giá:530,000

.
.
.
.