Ấm trà Tử Sa đỏ, đắp nổi hoa Đào

Giá: 420,000

.
.
.
.