Ấm trà Tử Sa đỏ, đắp nổi cây Tùng

Giá: 420,000

.
.
.
.