Ấm chén Tử Sa bọc đồng khay gỗ Hương.

Giá:2,450,000

.
.
.
.