Ấm chén Trúc Lâm thất hiền bọc đồng men Lam.

Giá:1,120,000

.
.
.
.