Ấm chén Gốm Tử Sa Bát Tràng khay Gốm.

Giá:340,000

.
.
.
.