Ấm chén Bát Tràng men hỏa biến Hổ Phách, khay Gỗ.
.
.
.
.